پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 صفحه اصلی
 معرفی موسسه
 تاریخچه
 شرح وظایف
 دستاوردهای شاخص مؤسسه
 اولویت های تحقیقاتی
 مدیران
 رئیس موسسه
 معاونان موسسه
 روسای بخشها، ادارات و دفاتر ستادی
 روسای موسسه از بدو تاسیس
 بخشهای تحقیقاتی و ادارات
 بخشهای تحقیقاتی
 بخش تحقیقات دانه های روغنی
 بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه ای
 بخش تحقیقات ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی ایران
 بخش تحقیقات سبزی، صیفی و حبوبات آبی
 بخش تحقیقات غلات
 ادارات و دفاتر ستادي
 اداره آمار و کامپیوتر
 اداره امور اداری
 اداره امور مالی
 اداره حراست
 اداره روابط عمومی
 اداره طرح، برنامه، بودجه و تشكيلات
 اداره کارگزینی
 بخش خدمات فنی و تحقیقاتی
 پایگاه بسیج
 دفتر ارتباطات علمی و همکاریهای بین المللی
 دفتر پژوهش های اقتصادی-اجتماعی و تجاری سازی
 واحد پژوهش های اقتصادی - اجتماعی
 واحد تجاري سازي
 واحد خدمات مشاوره اي
 دفتر حقوقی
 دفتر نماینده ولایت فقیه
 کمیته ترفیع و کمیته منتخب هيات مميزه
 کمیته علمی و فنی
 ايستگاهها
 ایستگاه تحقیقات کشاورزی کلاردشت
 اعضاء هیات علمی
 اداره آمار و کامپیوتر
 بخش تحقیقات دانه های روغنی
 بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه ای
 بخش تحقیقات ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی ایران
 بخش تحقیقات سبزی، صیفی و حبوبات آبی
 بخش تحقیقات غلات
 بخش خدمات فنی و تحقیقاتی
 دفتر پژوهش هاي اقتصادي - اجتماعي و تجاري سازي
 تماس با ما

V5.4.0.0