پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دفتر ارتباطات علمی و همکاریهای بین المللی
تحقق پژوهش و پویایی آن مستلزم برقراری ارتباط با سایر مراکز علمی و پژوهشی است. با این انگیزه، دفتر ارتباطات علمی و همکاری‌های بین المللی مؤسسۀ تحقیقات اصلاح و تهیۀ نهال و بذر فعالیت خود را همزمان با شروع به فعالیت مؤسسه آغاز نمود. گستردگی موضوعات و محصولات مورد پژوهش در این مؤسسه که در راستای تامین امنیت غذایی جامعه ایرانی و اهداف وزارت متبوع بوده است، همکاری با مؤسسات و مراکز تحقیقاتی پیشرو در بسیاری از موضوعات را اجتناب ناپذیر نموده است. فعاليتهاي اين دفتر در بعد بين المللي در دو مسير انجام شده است: 
الف) برقراري و تداوم ارتباط با سازمان¬ها و مؤسسات بين المللي نظير سازمان خواروبار جهاني ملل متحد (FAO)، سيميت (SIMMIT)، ايكاردا (ICARDA) و سيات (CIAT)، ايكريسات (ICRISAT) و سيپ (CIP) جهت تبادل ژرم پلاسم و برنامه هاي مشترك تحقيقاتي. در اين راستا دفتر روابط بين الملل در تسهيل اعزام محققين به اين مراكز براي شركت در دوره هاي آموزشي كوتاه مدت و نيز حضور محققين برجسته بين المللي براي استفاده از تجارب تحقيقاتي-علمي آنها كوشا بوده است.
در سال 1394 تعداد 20 نفر از محققين مؤسسۀ تحقيقات اصلاح و تهيۀ نهال و بذر (از ستاد مؤسسه و مراكز و ايستگاه هاي سراسر كشور) جهت شركت در دوره هاي آموزشي و يا شركت در كنفرانس هاي علمي خارجي از طريق دفتر روابط بين الملل به خارج از كشور اعزام شدند.
در راستاي همكاري هاي بين المللي و استفاده از ظرفيت هاي موجود در سطح بين الملل، سه پروژه در قالب TCP بين مؤسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر و سازمان FAO در حال اجرا مي باشد كه عبارتند از: 
• بهینه سازی بهره وری از منابع ژنتیکی برای غذا و کشاورزی سازگار با اقلیم 
• توسعه کشت کینوا در منطقه خاور نزدیک
• تکثیر و توسعه گیاهان علوفه ای دگرگشن در ایران
ب) برگزاري كارگاه هاي آموزشي: اين دوره ها به منظور ارتقاي سطح دانش فني محققين در زمينه هاي مختلف به صورت ملي و منطقه اي برگزار شده است. 
بر اساس برنامه‌ کاری پروژه كينوآ و با عنایت به اینکه ایران از کشورهای پیشرو در منطقه و دارای اطلاعات و منابع ارزشمندی از نظر کینوا بود در مهرماه سال 1393 كارگاه آموزشی بین المللی آگاهی بخشی و برنامه ریزی منطقه‌ای کینوا در محل مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیۀ نهال و بذر با همکاری فائو، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیۀ نهال و برگزار گردید. 
این دفتر قابلیت توسعه جهت برقراری ارتباطات بیشتر با مؤسسات و دانشگاه های خارجی، دعوت از سخنرانان داخلی و خارجی و نیز برقراری ارتباطات علمی با مؤسسات، پژوهشگاه ها و دانشگاه های داخلی را دارا می باشد.
V5.4.0.0