پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمندصفحه

گردهمایی ملی سالیانه برنامه ریزی تحقیقات سبزی های زراعی و حبوبات آبی 
بالغ بر 30 طرح و پروژه تحقیقاتی مورد بررسی و تصویب اولیه قرار گرفت
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ 
 | 
تعداد بازدید : ۲۰۷
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۹۰
صفحه1از212.بعدي.برو

 

 


تاریخ انتشار : 1401/11/16 اندازه پرونده: 420902 bytes خلاصه
تاریخ انتشار : 1401/09/26 اندازه پرونده: 17763054 bytes خلاصه
تاریخ انتشار : 1401/09/26 اندازه پرونده: 9861767 bytes خلاصه
تاریخ انتشار : 1401/09/26 اندازه پرونده: 3281595 bytes خلاصه
صفحه1از212.بعدي.برو
تاریخ انتشار : اندازه پرونده: 1230968 bytes
تاریخ انتشار : 1397/05/13 اندازه پرونده: 117501 bytes
تاریخ انتشار : 1397/05/13 اندازه پرونده: 283711 bytes
تاریخ انتشار : 1396/11/12 اندازه پرونده: 20961 bytes
صفحه1از212.بعدي.برو
5.7.12.0
گروه دورانV5.7.12.0