پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمنددکتر محسن اسماعيل زاده مقدم

معاونت پژوهش، فناوري و انتقال يافته ها موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
دكتري اصلاح نباتات-ژنتيك بيومتري
mesmaelzadeh@spii.ir  ,    
esmaeilzadehmohsen@ymail.com

مشخصات، سوابق کاری و علمی (CV)

 _______________________________________________________________ 

 


دکتر رحیم احمدوند
معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
دکترای بیوتکنولوژی گياهي
r.ahmadvand@areeo.ac.ir , ahmadvandra@gmail.com

V5.4.0.0