دوشنبه, 25 تير 1403
  • تعداد بازدید : 125
next    /  4 prev
برگزاری دوره آموزشی ترویج و توسعه گیاهان دارویی با تدریس محقق معین و مجری پروژه گیاهان دارویی موسسه

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر حمیدرضا فنایی محقق معین و مجری پروژه های گیاهان دارویی موسسه، در  دوره آموزشی ترویج و توسعه گیاهان دارویی که در مرکز آموزش امام خمینی (ره) برگزار شد ، ضمن بیان اهمیت و جایگاه ویژه گیاهان دارویی در  شرایط حال اقلیمی کشور در خصوص : 
- تجارت جهانی گیاهان دارویی و نقش و سهم ایران از تجارت جهانی 
- ظرفیت ها و پتانسیل های کشور در این حوزه
-  توسعه و نحوه کشت گیاهان دارویی کم آب بر در اراضی دیم زار کشور مطالبی را بیان کرد  .
 وی گیاهان  دارویی را گزینه ایی مناسب برای پایداری تولید، افزایش درآمد و اشتغال زایی بالاخص در نظام های زراعی دارای محدودیت و کم نهاده معرفی کرد و نکات فنی و کاربردی  در خصوص معرفی گیاه  دارویی زعفران، ارزش اقتصادی، نیازهای اکولوژیکی، سیستم تناوبی، نحوه تهیه و  آماده سازی زمین،میزان پیاز مصرفی و اندازه پیاز، ضدعفونی و  تیمار نمودن بنه ها، تاریخ کاشت مناسب، تغذیه، آبیاری ، مبارزه با علف های هرز آفات و بیماری های مهم ، زمان برداشت گل و نحوه خشک کردن و بسته بندی  آن به کارشناسان و بهره برداران ارائه  نمود.

بازدید از پروژه‌های پژوهشی و اجرایی در راستای اصلاح و تولید بذر گیاهان دارویی به‌عنوان آموزش عملی این دوره در مزرعه پژوهشی موسسه تحقیقات اصلاح بذر نیز برنامه‌ریزی و برگزار شد.

6.1.8.0
V6.1.8.0