جمعه, 9 خرداد 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ 
  • تعداد بازدید : 105
اطلاعیه شماره 42 - تمدید مهلت ارسال مدارك شركتهای متقاضی واگذاری امتیاز تولید بذر ارقام گندم، جو، تریتیكاله
اطلاعيه شماره 42 - تمديد مهلت ارسال مدارك شركتهاي متقاضي واگذاری امتیاز تولید بذر ارقام گندم، جو، تريتيكاله

پيرو فراخوان شماره 40 و 41 در خصوص واگذاری امتیاز موقت/ دائم تولید بذر گندم نان ارقام (طلايي، ترابي، برات، سارنگ، ستاره، تيرگان، معراج، كلاته، زرينه، برزگر، نارين)، گندم دوروم ارقام (هانا، آران)، جو ارقام (اكسين، مهر، مهتاب، نوروز، ارمغان، گلشن) و تريتيكاله ارقام (پاژ، هاشمي)، آن دسته از شركتهاي متقاضي كه تاكنون درخواست خود را ارسال ننموده اند حداکثر تا پایان وقت اداری روز يكشنبه مورخ 98/05/20 درخواست كتبي خود را بانضمام فرمهاي تكميل شده شركتهاي متقاضي فناوري كه از طريق پيوندهاي مشروحه ذيل قابل دسترسي مي باشد، به آدرس كرج، بلوار شهيد فهميده، موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، كد پستي 33151-31585 ارسال و در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در اینخصوص با کارشناسان دفتر تجاری سازی به شماره 32702963 تماس حاصل فرمایند.
مشخصات فني ارقام به تفكيك گروه محصولي و سال معرفي

V5.4.0.0