جمعه, 9 خرداد 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ 
  • تعداد بازدید : 196
اطلاعیه شماره 35- تمدید مهلت ارسال مدارك شركتهای متقاضی واگذاری امتیاز تولید بذر ارقام آفتابگردان
اطلاعیه شماره 35- تمديد مهلت ارسال مدارك شركتهاي متقاضي واگذاری امتیاز تولید بذر ارقام آفتابگردان

پيرو اطلاعيه شماره 30 در خصوص واگذاری امتیاز موقت/ دائم تولید بذر آفتابگردان ارقام قاسم، شمس ، آن دسته از شركتهاي متقاضي كه تاكنون درخواست خود را ارسال ننموده اند حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/01/24 درخواست كتبي خود را بانضمام فرمهاي تكميل شده شركتهاي متقاضي فناوري كه در سايت موسسه واحد تجاري سازي و انتقال فناوري بارگذاري گرديده است، به آدرس كرج، بلوار شهيد فهميده، موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، كد پستي 33151-31585 ارسال و در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در اینخصوص با کارشناسان دفتر تجاری سازی به شماره 32702963 تماس حاصل فرمایند.

V5.4.0.0