جمعه, 9 خرداد 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ 
  • تعداد بازدید : 185
اطلاعیه شماره 34- تمدید مهلت ارسال مدارك شركتهای متقاضی واگذاری امتیاز تولید بذر ارقام گلرنگ
اطلاعیه شماره 34- تمديد مهلت ارسال مدارك شركتهاي متقاضي واگذاری امتیاز تولید بذر ارقام گلرنگ
  
پيرو اطلاعيه شماره 29 در خصوص واگذاری امتیاز موقت/ دائم تولید بذر گلرنگ ارقام صفه،گل مهر، گلدشت ، آن دسته از شركتهاي متقاضي كه تاكنون درخواست خود را ارسال ننموده اند حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/04/01 درخواست كتبي خود را بانضمام فرمهاي تكميل شده شركتهاي متقاضي فناوري كه در سايت موسسه واحد تجاري سازي و انتقال فناوري بارگذاري گرديده است، به آدرس كرج، بلوار شهيد فهميده، موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، كد پستي 33151-31585 ارسال و در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در اینخصوص با کارشناسان دفتر تجاری سازی به شماره 32702963 تماس حاصل فرمایند.

V5.4.0.0