جمعه, 9 خرداد 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ 
  • تعداد بازدید : 324
اطلاعیه شماره 26 - تمدید مهلت ارسال مدارك شركتهای متقاضی واگذاری امتیاز تولید بذر ارقام جو
اطلاعيه شماره 26- تمديد مهلت ارسال مدارك شركتهاي متقاضي واگذاري امتياز توليد بذر  ارقام جو
پيرو اطلاعيه شماره 25 در خصوص واگذاري امتياز توليد بذر ارقام جو به رخ، اكسين، ارمغان، خاتم، جلگه و گوهران در قالب قرارداد واگذاري  دائم و موقت، آن دسته از شركتهاي متقاضي كه تاكنون درخواست خود را  ارسال ننموده اند درخواست كتبي خود را بانضمام فرمهاي تكميل شده شركتهاي متقاضي فناوري كه در سايت موسسه واحد تجاري سازي و انتقال فناوري بارگذاري گرديده است، به آدرس كرج، بلوار شهيد فهميده، موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، كد پستي 33151-31585 ارسال و در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در اینخصوص با کارشناسان دفتر تجاری سازی به شماره 32702963 تماس حاصل فرمایند.

V5.4.0.0