جمعه, 9 خرداد 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ 
  • تعداد بازدید : 361
فراخوان شماره 24 - واگذاری امتیاز تولید بذر ارقام كلزا
پيرو اطلاعيه شماره 16 در خصوص واگذاري امتياز توليد بذر كلزا ارقام نيما و دلگان در قالب قرارداد واگذاري دائم و موقت، موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر در نظر دارد امتياز توليد بذر كلزا ارقام دلگان، نيما و نفيس را به شركتهاي واجد شرايط و داراي مجوزهاي مرتبط واگذار نمايد. لذا از كليه شركتهاي حائز شرايط دعوت بعمل مي آيد درخواست كتبي خود را بانضمام فرمهاي تكميل شده شركتهاي متقاضي فناوري كه در سايت موسسه واحد تجاري سازي و انتقال فناوري بارگذاري گرديده است، حداكثر تا تاريخ 97/04/20 به آدرس كرج، بلوار شهيد فهميده، موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، كد پستي 33151-31585 ارسال و در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در اینخصوص با کارشناسان دفتر تجاری سازی به شماره 32702963 تماس حاصل فرمایند.

V5.4.0.0