جمعه, 9 خرداد 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ 
  • تعداد بازدید : 360
فراخوان جذب و حمایت شركت های دانش بنیان
فراخوان جذب و حمایت از شرکتهای دانش بنیان
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر به منظور تقویت و حمایت از شرکتهای دانش بنیان فعال در بخش کشاورزی ، با تأکید بر اثر بخشی و کارایی تحقیقات کاربردی و پژوهشهای فناوری بنیان با قابلیت تجاری سازی و ایجاد فضایی مناسب برای رشد و توسعه شرکتها و واحد های فناور ، آمادگی خود را جهت پذیرش شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور فعال در حوزه بذر و نهال در مرکز رشد تخصصی، انتقال دانش فنی قابل تجاری سازی در قالب قرارداد به شرکتهای متقاضی و همچنین جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در برنامه های R&D و افزایش تولید محصولات فناوری بنیان و ارائه هرگونه مشاوره علمی و فنی به شرکتها و واحدهای فناور ذیربط را اعلام می دارد. لذا از کلیه شرکتها و واحدهای فناور علاقمند درخواست می گردد درخواست کتبی خود را به آدرس کرج، بلوار شهید فهمیده ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر،کد پستی 33151-31585 ارسال و در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در اینخصوص با کارشناسان دفتر تجاری سازی به شماره 32702963 تماس حاصل فرمایند.

V5.4.0.0