جمعه, 9 خرداد 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ 
  • تعداد بازدید : 514
فراخوان شماره 22- تمدید مهلت ارسال مدارك شركت های متقاضی واگذاری امتیاز تولید بذر ارقام گندم بهاران و مهرگان

تمدید مهلت ارسال مدارك شركت های متقاضی واگذاری امتیاز تولید بذر ارقام گندم بهاران و مهرگان
پیرو اطلاعیه شماره 15 و 20 درخصوص واگذاری امتیاز تولید بذر گندم ارقام بهاران و مهرگان درقالب قرارداد واگذاری دائم و يا موقت، آن دسته از شرکتها متقاضی که تاکنون موفق به ارسال درخواست خود نشده اند، حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 96/08/30 فرصت دارند نسبت به ارسال درخواست کتبی خود بانضمام فرمهای تکمیل شده شرکتهای متقاضی فناوری که در سایت موسسه واحد تجاری سازی و انتقال فناوری بارگذاری گردیده است، به آدرس کرج، بلوار شهید فهمیده ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کد پستی 33151-31585 اقدام نمايند. درصورت نیاز به هرگونه مشاوره در این خصوص با کارشناسان دفتر تجاری سازی به شماره 32702963 تماس حاصل فرمایند. بديهي است مهلت تعيين شده غيرقابل تمديد بوده و به درخواستهايي كه بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

V5.4.0.0