جمعه, 9 خرداد 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ 
  • تعداد بازدید : 449
فراخوان شماره 21-تمدید مهلت ارسال مدارك شركت های متقاضی واگذاری امتیاز تولید بذر ارقام لوبیا
تمدید مهلت ارسال مدارك شركت های متقاضی واگذاری امتیاز تولید بذر ارقام لوبیا
پیرو اطلاعیه شماره 18 درخصوص واگذاری امتیاز تولید بذر لوبیا چیتی ارقام غفار و صالح و لوبیا قرمز رقم یاقوت درقالب قرارداد واگذاری دائم و موقت ، آن دسته از شرکتها متقاضی که تاکنون درخواست خود را ارسال ننموده اند حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 17/8/96 فرصت دارند درخواست کتبی خود را بانضمام فرمهای تکمیل شده شرکتهای متقاضی فناوری که در سایت موسسه واحد تجاری سازی و انتقال فناوری بار گذاری گردیده است ، به آدرس کرج، بلوار شهید فهمیده ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کد پستی 33151-31585 ارسال و در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در این خصوص با کارشناسان دفتر تجاری سازی به شماره 32702963 تماس حاصل فرمایند.

V5.4.0.0