جمعه, 9 خرداد 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ 
  • تعداد بازدید : 585
فراخوان شماره 17- واگذاری امتیاز تولید بذر رقم اسفناج ورامین 88
شماره 17- واگذاری امتیاز تولید بذر رقم اسفناج ورامين 88

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در نظر دارد امتیاز تولید بذر اسفناج رقم ورامين 88 را به شرکتهای واجد شرایط و دارای مجوزهای مرتبط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرايط دعوت بعمل مي آيد درخواست کتبی خود را بانضمام فرمهاي تكميل شده شركتهاي متقاضي فناوري كه در سايت موسسه، واحد تجاري سازي و انتقال فناوري بارگذاري گرديده است، حداکثر تا تاریخ 96/06/10 به آدرس کرج ، بلوار شهید فهمیده، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، كد پستي 33151-31585 ارسال و در صورت نياز به هرگونه مشاوره در اينخصوص با كارشناسان دفتر تجاري سازي موسسه به شماره 32702963 تماس حاصل فرمایند.

V5.4.0.0