چهارشنبه, 7 خرداد 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ 
  • تعداد بازدید : 710
فراخوان شماره 15- واگذاری امتیاز تولید بذر ارقام گندم
شماره 15-  واگذاری امتیاز تولید بذر ارقام گندم

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در نظر دارد امتیاز تولید بذر گندم ارقام حيدري، مهرگان، رخشان، بهاران را به شرکتهای واجد شرایط و دارای مجوزهای مرتبط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرايط دعوت بعمل مي آيد درخواست کتبی خود را بانضمام فرمهاي تكميل شده شركتهاي متقاضي فناوري كه در سايت موسسه، واحد تجاري سازي و انتقال فناوري بارگذاري گرديده است، حداکثر تا تاریخ 96/06/10 به آدرس کرج ، بلوار شهید فهمیده، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، كد پستي 33151-31585 ارسال و در صورت نياز به هرگونه مشاوره در اينخصوص با كارشناسان دفتر تجاري سازي موسسه به شماره 32702963 تماس حاصل فرمایند.


V5.4.0.0