جمعه, 9 خرداد 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ 
  • تعداد بازدید : 579
فراخوان شماره 14- واگذاری امتیاز تولید بذر ارقام سویا
شماره 14- واگذاری امتیاز تولید بذر ارقام سویا

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در نظر دارد امتیاز تولید بذر سويا ارقام ساري، تپور و امير را به شرکتهای واجد شرایط و دارای مجوزهای مرتبط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرايط دعوت بعمل مي آيد درخواست کتبی خود را بانضمام فرمهاي تكميل شده شركتهاي متقاضي فناوري كه در سايت موسسه، واحد تجاري سازي و انتقال فناوري بارگذاري گرديده است، حداکثر تا تاریخ 96/06/05 به آدرس کرج ، بلوار شهید فهمیده، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، كد پستي 33151-31585 ارسال و در صورت نياز به هرگونه مشاوره در اينخصوص با كارشناسان دفتر تجاري سازي موسسه به شماره 32702963 تماس حاصل فرمایند.

V5.4.0.0