جمعه, 9 خرداد 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ 
  • تعداد بازدید : 590
فراخوان شماره 12- فراخوان واگذاری امتیاز دانش فنی تولید جو رقم لوت

شماره12-فراخوان واگذاری امتیاز دانش فنی تولید جو رقم لوت ،شرکت های واجد شرایط مهلت دارند تقاضای خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 95/4/6 به صورت مکتوب به موسسه ارسال نمایند (بیست و چهار خرداد 95)

V5.4.0.0