جمعه, 26 مهر 1398
  • تاريخ :
     ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ 
  • تعداد بازدید : 373
فراخوان شماره 11- فراخوان واگذاری امتیاز دانش فنی تولید ذرت شیرین رقم هیبرید 403 و ذرت آجیلی رقم هیبرید 600 ،

شماره11- فراخوان واگذاری امتیاز دانش فنی تولید ذرت شیرین رقم هیبرید 403 و ذرت آجیلی رقم هیبرید 600 ،
شرکت های واجد شرایط مهلت دارند تقاضای خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1395/01/31
به صورت مکتوب به موسسه ارسال نمایند .(بیست وشش اسفند 94)

V5.4.0.0