چهارشنبه, 7 خرداد 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ 
  • تعداد بازدید : 531
فراخوان شماره 3- واگذاری ارقام لوبیاچیتی،لوبیاسفیدو سورگوم علوفه ای/(سی و یك شهریور94 )

به اطلاع کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی واجد شرایط مندرج درسایت موسسه میرساند، مهلت ارسال تقاضای درخواست کتبی واگذاری / مشارکت تولید ارقام ذیل حداکثر تا پایان وقت اداری سی ام مهرماه نودو چهار میباشد و این تاریخ تمدید نخواهد شد .
لیست ارقام :
1- لوبیا چیتی رقم کوشا
2-لوبیا سفید رقم درسا
3- سورگوم علوفه ای رقم پگاه

V5.4.0.0