جمعه, 8 اسفند 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ 
  • تعداد بازدید : 130
دوره آموزشی آشنایی با مبانی حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیكی گیاهی
بخش تحقیقات ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی ایران برگزار می کند
دوره آموزشی آشنایی با مبانی حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی گیاهی
زمان : یکشنبه 99/10/14 لغایت یکشنبه 99/10/21
ساعت: 12/30- 8/30 هر روز
جدول زمانبندی کارگاه
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.12.0
    V5.7.12.0