چهارشنبه, 8 آذر 1402
  • تعداد بازدید : 45
واگذاری امتیاز تولید بذر ارقام هیبرید ذرت، سورگوم، ارزن، شبدر، یونجه و اسپرس

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در نظر دارد نسبت به واگذاری امتیاز موقت/دائم تولید بذر هیبرید ذرت ارقام دهقان(ksc400)، زرین(ksc604)، ذرت شیرین ksc 403))، سورگوم علوفه ای رقم منصور، ارزن مرواریدی رقم مهران، شبدر لاکی رقم البرز1، شبدر قرمز رقم نسیم، شبدر ایرانی ارقام عطار و پارس، یونجه ارقام امید (گرمسیری)، نفیس(سنتتیک) ،آهنگ و ماندگار، اسپرس ارقام کوهین، مختار و بهار به شرکتهای واجد شرایط و دارای مجوز مرتبط اقدام نماید، لذا از کلیه شرکتهای حائز شرایط دعوت بعمل می آید درخواست کتبی خود را بانضمام فرم تکمیل شده اطلاعات شرکتهای متقاضی فناوری و سایر مدارک مورد لزوم، حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1402/09/22 به آدرس کرج، بلوار شهید فهمیده، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کد پستی 33151-31359 ارسال و در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در اینخصوص با کارشناسان دفتر تجاری سازی به شماره 32702963 تماس حاصل فرمایند.


​مشخصات فني ارقام به تفكيك گروه محصولي و سال معرفي

​فرم شرکتهای متقاضي فناوری

6.1.8.0
V6.1.8.0