دوشنبه, 26 ارديبهشت 1401
  • تعداد بازدید : 225
واگذاری امتیاز تولید بذر ارقام لوبیا، باقلا، لوبیا سبز، ماش، سیب زمینی، بادمجان، پیاز، اسفناج

موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر در نظر دارد نسبت به واگذاری امتیاز موقت/ دائم تولید بذر لوبیا قرمز رقم افق، باقلا رقم شادان، لوبیا سبز ارقام سپهر و آریان، ماش ارقام زربخش و سخاوت، سیب زمینی ارقام ساوالان، خاوران، جاوید، آنوشا، آتوسا، تکتا و رونا، بادمجان ارقام بیتا، درخشان، آذین و مهراد، پیاز رقم مروارید، اسفناج رقم ورامین 88، را به شركتهاي واجد شرایط و دارای مجوز مرتبط اقدام نماید، لذا از کلیه شرکتهای حائز شرایط دعوت بعمل می آید درخواست كتبي خود را بانضمام فرم تكميل شده شركتهاي متقاضي فناوري و سایر مدارک مورد لزوم، حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/08/26 به آدرس كرج، بلوار شهيد فهميده، موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، کد پستی 33151-31359 ارسال و در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در اینخصوص با کارشناسان دفتر تجاری سازی به شماره 32702963 تماس حاصل فرمایند.


5.7.12.0
V5.7.12.0