شنبه, 21 تير 1399
  • تعداد بازدید : 441
تمدید مهلت ارسال مدارك شركتهای متقاضی واگذاری امتیاز تولید بذر ارقام گندم، جو، تریتیكاله
تمديد مهلت ارسال مدارك شركتهاي متقاضي واگذاری امتیاز تولید بذر ارقام گندم، جو، تريتيكاله

پيرو فراخوان شماره 40 و 41 در خصوص واگذاری امتیاز موقت/ دائم تولید بذر گندم نان ارقام (طلايي، ترابي، برات، سارنگ، ستاره، تيرگان، معراج، كلاته، زرينه، برزگر، نارين)، گندم دوروم ارقام (هانا، آران)، جو ارقام (اكسين، مهر، مهتاب، نوروز، ارمغان، گلشن) و تريتيكاله ارقام (پاژ، هاشمي)، آن دسته از شركتهاي متقاضي كه تاكنون درخواست خود را ارسال ننموده اند حداکثر تا پایان وقت اداری روز يكشنبه مورخ 98/05/20 درخواست كتبي خود را بانضمام فرمهاي تكميل شده شركتهاي متقاضي فناوري كه از طريق پيوندهاي مشروحه ذيل قابل دسترسي مي باشد، به آدرس كرج، بلوار شهيد فهميده، موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، كد پستي 33151-31585 ارسال و در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در اینخصوص با کارشناسان دفتر تجاری سازی به شماره 32702963 تماس حاصل فرمایند.
مشخصات فني ارقام به تفكيك گروه محصولي و سال معرفي

V5.4.0.0