شنبه, 21 تير 1399
  • تعداد بازدید : 326
اصلاحیه فراخوان واگذاری امتیاز تولید بذر ارقام گندم، جو، تریتیكاله
اصلاحيه فراخوان واگذاری امتیاز تولید بذر ارقام گندم، جو، تريتيكاله

پيرو فراخوان شماره 40 در خصوص واگذاری امتیاز موقت/ دائم تولید بذر گندم نان ارقام (طلايي، ترابي، برات، سارنگ، ستاره، تيرگان، معراج، كلاته، زرينه، برزگر، نارين)، گندم دوروم ارقام (هانا، آران)، جو ارقام (اكسين، مهر، مهتاب، نوروز، ارمغان، گلشن) و تريتيكاله ارقام (پاژ، هاشمي)، به استحضار مي رساند مشخصات فني ارقام مزبور  و فرم اطلاعات  شرکتهای متقاضی دانش فني از طريق پيوندهاي ذيل قابل دسترسي مي باشد.
مشخصات فني ارقام به تفكيك گروه محصولي و سال معرفي

V5.4.0.0