چهارشنبه, 7 خرداد 1399
  • تعداد بازدید : 413
تمدید مهلت ارسال مدارك شركتهای متقاضی واگذاری امتیاز تولید بذر ارقام آفتابگردان
تمديد مهلت ارسال مدارك شركتهاي متقاضي واگذاری امتیاز تولید بذر ارقام آفتابگردان

پيرو اطلاعيه شماره 30 در خصوص واگذاری امتیاز موقت/ دائم تولید بذر آفتابگردان ارقام قاسم، شمس ، آن دسته از شركتهاي متقاضي كه تاكنون درخواست خود را ارسال ننموده اند حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/01/24 درخواست كتبي خود را بانضمام فرمهاي تكميل شده شركتهاي متقاضي فناوري كه در سايت موسسه واحد تجاري سازي و انتقال فناوري بارگذاري گرديده است، به آدرس كرج، بلوار شهيد فهميده، موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، كد پستي 33151-31585 ارسال و در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در اینخصوص با کارشناسان دفتر تجاری سازی به شماره 32702963 تماس حاصل فرمایند.

V5.4.0.0