شنبه, 16 آذر 1398
  • تعداد بازدید : 318
تمدید مهلت ارسال مدارك شركتهای متقاضی واگذاری امتیاز تولید بذر ارقام جو
تمديد مهلت ارسال مدارك شركتهاي متقاضي واگذاري امتياز توليد بذر  ارقام جو
پيرو اطلاعيه شماره 25 در خصوص واگذاري امتياز توليد بذر ارقام جو به رخ، اكسين، ارمغان،خاتم، جلگه و گوهران در قالب قرارداد واگذاري  دائم و موقت، آن دسته از شركتهاي متقاضي كه تاكنون درخواست خود را  ارسال ننموده اند درخواست كتبي خود را بانضمام فرمهاي تكميل شده شركتهاي متقاضي فناوري كه در سايت موسسه واحد تجاري سازي و انتقال فناوري بارگذاري گرديده است، به آدرس كرج، بلوار شهيد فهميده، موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، كد پستي 33151-31585 ارسال و در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در اینخصوص با کارشناسان دفتر تجاری سازی به شماره 32702963 تماس حاصل فرمایند.

V5.4.0.0