دوشنبه, 25 تير 1403
  • تعداد بازدید : 90
عملكرد بالای ۱۰ تا ۱۵ درصدی لاین‌های جدید نخود در مقایسه با ارقام معرفی شده

قنبری عضو هیئت علمی و نماینده کمیته معرفی رقم موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر از لاین‌های نخود کاندید معرفی رقم مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه بازدید کرد.
در این بازید که نمایندگان موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و محققان بخش تحقیقات حبوبات دیم هم حضور داشتند، گزارشی از ویژگی‌های ۳ لاین جدید نخود از جمله: عملکرد بالای ۱۰ الی ۱۵ درصدی این لاین‌ها در مقایسه با ارقام معرفی شده مؤسسه دیم در سال‌های گذشته، قابلیت کشت پاییزه، برداشت مکانیزه و مقاوم به بیماری‌های قارچی لاین‌های جدید ارائه شد .
گفتنی است مؤسسه تحقیقات دیم در بخش حبوبات، ۲۲ رقم نخود با میانگین عملکرد ۱۰۰۰ کیلوگرم و ۷ رقم عدس با میانگین ۶۵۰ کیلوگرم برای مناطق سرد و ۹۰۰ کیلوگرم در هکتار برای مناطق معتدل و گرم باتوجه‌به تغییرات اقلیمی در کشور برای دیم‌زارها کشور معرفی کرده است.

6.1.8.0
V6.1.8.0