دوشنبه, 25 تير 1403
  • تعداد بازدید : 124
next    /  3 prev
مدیر عامل شرکت توسعه کشت ذرت:
ارائه فعالیت‌ها  و چالش‌های تولید بذور هیبرید و صادرات بذر به كشورهای هدف

رئیس، معاون و مدیران موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر از کارخانه فراوری بذر در کرمانشاه بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، با توجه به‌ضرورت پایش قراردادهای انتقال فناوری و بررسی امکانات، تجهیزات و ظرفیت‌های شرکت‌های طرف قرارداد به‌ منظور افزایش کمی و کیفی بذور تولیدی ارقام واگذارشده، رئیس، معاون پژوهش، فناوری و انتقال‌یافته‌ها، رئیس دفتر تجاری‌سازی و انتقال فناوری و مسئول امور مالی موسسه به دعوت شرکت توسعه کشت ذرت طرف قرار داد ذرت ارقام 703، فجر و ذرت آجیلی سینگل کراس 600 ، از کارخانه فراوری بذر شرکت توسعه کشت ذرت  واقع در کرمانشاه بازدید کردند. 

در این بازدید مهدوی پور، مدیرعامل شرکت ضمن ارائه گزارش کاملی از فعالیت‌های شرکت و چالش‌های موجود در مسیر تولید بذور هیبرید و صادرات بذر به کشورهای هدف، مراحل فراوری بذور تولیدی استان‌های مختلف کشور را در این کارخانه  تشریح نمود.

6.1.8.0
V6.1.8.0