چهارشنبه, 8 آذر 1402
  • تعداد بازدید : 127
next    /  4 prev
رئیس بخش تحقیقات ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی ایران؛
جلوگیری از خام فروشی منابع ارزشمند ژنتیكی و حمایت از بهره‌برداری اقتصادی این منابع

بهزاد سرخی، رئیس بخش تحقیقات ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی ایران، در بازدید معاون علمی فناوری ریاست جمهوری و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ضمن تأکید بر ارزش بانک ژن گیاهی ملی ایران در دستیابی به جایگاه واقعی حوزه منابع ژنتیکی کشور در  جامعه جهانی اظهار داشت : سازمان تات قدرت تأمین امنیت غذایی و به‌تبع آن تأمین امنیت سیاسی، اقتصادی را دارد.


به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، رئیس بخش تحقیقات ژنتیک موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، با تأکید بر ارزش صادرات منابع ژنتیک و ارزش اقتصادی میکروارگانیسم ها با بهره بری از فناوری و جنبه کاربردی این منابع،  از معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری خواستار حمایت از محققان حوزه تحقیقات کشاورزی برای دستیابی به اهداف کاربردی ایران در تامین امنیت غذایی،  جلوگیری از خام فروشی و حمایت از بهره برداری از ذخایر و منابع ژنتیکی ارزشمند کشور برای تولید محصولات اساسی و اقتصادی در کشاورزی، صنعت و سایر حوزه ها شد.


سرخی بابیان اینکه سازمان تات بیش از 95 درصد از سبد غذایی مردم کشور را فراهم می‌کند، گفت: تأمین امنیت سیاسی کشور و اتفاقات چشمگیر در حوزه کشاورزی در هشت دهه گذشته،  مرهون تلاش محققان این سازمان و مؤسسات تحقیقاتی تابعه آن است.


رئیس بانک ژن گیاهی ملی ایران تصریح کرد: بانک ژن گیاهی ملی ایران نزدیک به 70 سال به فعالیت تحقیقاتی و جمع آوری منابع ژنتیکی پرداخته است و در این بانک، مجموعه منابع ارزشمند ژنتیکی 36 محصول زراعی اساسی از 86 محصول مهم در تأمین امنیت غذایی جهان فراهم است و منابع ژنتیکی62 محصول  نیز ذیل سازمان تات برای تأمین امنیت غذایی کشور تولید می‌شود.

6.1.8.0
V6.1.8.0