دوشنبه, 17 بهمن 1401
  • تعداد بازدید : 104
    /  4
• بازدید مدیركل پدافند غیرعامل استان البرز از مزارع تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر و بانك ژن گیاهی ملی ایران
دکتر نجفیان: تغییرکاربری اراضی زراعی تهدیدی جدی در راستای حفظ محیط زیست و تضعیف امنیت غذایی کشور است.

سید حسن هاشمی، مدیر کل پدافند غیرعامل استان  البرز روز یکشنبه 11 دی ماه 1401 از مزارع تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر و بانک ژن گیاهی ملی  ایران بازدید کرد.

به نقل از روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، در این بازدید دکتر نجفیان، تغییر کاربری اراضی کشاورزی را تهدیدی جدی در حفظ محیط زیست و ایجاد مخاطرات محیط زیستی و در راستای تضعیف امنیت غذایی کشور دانست و بر ضرورت حفظ اراضی زراعی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر به عنوان مبادی تنفسی استان البرز تاکید کرد.  وی از چالش های ایجاد شده توسط ارگان های دولتی استان در تغییر کاربری اراضی زراعی این موسسه گفت و افزود: تغییر کاربری اراضی درجه یک و دو زراعی،  تحقیقاتی و اراضی مورد استفاده برای احیاء ذخایر ژنتیکی مغایر با قانون حفظ کاربری اراضی زراعی است.
 رئیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر آغاز فعالیت موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر از سال 1309 با نام مدرسه عالی فلاحت با هدف آموزش کشاورزی، پژوهش و به روز رسانی علم کشاورزی توسط پیشگامان این علم عنوان کرد وی اظهار داشت: این موسسه در طی سال های متمادی توسعه یافته و ماحصل تحقیقات و فعالیت موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر حفاظت امنیت غذایی از طریق رفع نیازهای غذایی کشور است. دکتر نجفیان بخش های مختلف این موسسه  را معرفی و ضرورت هر بخش را در زنجیره تهیه محصولات اساسی در سفره های مردم یادآورشد. رئیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر براهمیت پدافندی بانک ژن گیاهی ملی موسسه اصلاح بذر در حفظ ذخایر ژنتیکی ارقام اساسی غذایی کشور با توجه به شرایط تغییر اقلیم در جهان و ایران تاکید کرد.
در بازدید از بانک ژن گیاهی ملی ایران در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر دکتر سرخی، رئیس این بانک ژن ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر را پشتوانه علمی کشاورزی کشور دانست و اظهار داشت: این موسسه در تامین امنیت غذایی کشور سهم بزرگی را به خود اختصاص داده است و ذخایر ژنتیکی مقاوم ارقام اساسی کشورکه ضامن بقای عمر این محصولات هستند در بانک ژن گیاهی ملی حفظ و نگهداری می شود.
در بازدید از مزارع تحقیقاتی و بانک ژن گیاهی ملی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر مدیرکل پدافند غیرعامل استان البرز عنوان کرد: در جلسات آتی کارگروه شورای پدافند غیرعامل استان، کاربری اراضی کشاورزی موسسه  تحقیقات اصلاح نهال و بذر و چالش ها و مسائل مربوط به اراضی زراعی تحقیقاتی و حساسیت های پدافندی مربوط به این موسسه ملی مطرح  و موضوعات مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت .

5.7.12.0
V5.7.12.0