دوشنبه, 26 ارديبهشت 1401
  • تعداد بازدید : 36
    /  4
جلسه وبیناری برای همكاری با شركت امبراپا برزیل برگزار شد

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر:

جلسه وبیناری با شرکت امبراپا برزیل برای آغاز همکاری های مشترک با حضور ریاست محترم موسسه، آقای دکتر نجفیان، رییس محترم بخش تحقیقات دانه های روغنی، جناب آقای دکتر علیزاده و نیز با حضور آقایان دکتر مسعودی و دکتر دانشیان پژوهشگران محترم سویا از بخش تحقیقات دانه های روغنی، و آقای دکتر سلطانی  رییس دفتر روابط علمی و همکاری های بین المللی موسسه برگزار شد.

ابتدا در این جلسه آقای دکتر آمارال، مشاور بین الملل هیات مدیره شرکت امبراپا به شرح کلیات ارتباطات بین المللی بین ایران و برزیل پرداختند. سپس آقای دکتر ولی نسب، مدیر کل دفتر روابط علمی و همکاری های بین المللی سازمان به سابقه همکاری بین دو کشور در حوزه کشاورزی اشاره نمودند.

با توجه به زمان اختصاص داده شده به موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، نخست آقای دکتر نجفیان به معرفی اجمالی موسسه پرداخته و سپس آقای دکتر علیزاده به ارایه وضعیت کشت سویا و چالش ها و فرصت های تحقیقاتی سویا در ایران پرداختند. سپس آقای دکتر بوئنو، نماینده بین المللی مرکز تحقیات سویا در شرکت امباپا به ارایه پتانسیل های موجود در مسیر این همکاری اقدام نمودند. در این جلسه همچنین نماینده پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران و نیز موسسه تحقیقات علوم شیلاتی نیز با طرف متناظر برزیلی به تبادل نظر پرداختند.

این وبینار در روز چهارشنبه مورخ 1401/02/07 ساعت 16:30 با حضور و هماهنگی جناب آقای دکتر ولی نسب مسئول دفتر همکاری های علمی و ارتباطات بین الملل سازمان برگزار گردید.

5.7.12.0
V5.7.12.0