دوشنبه, 26 ارديبهشت 1401
  • تعداد بازدید : 139
    /  6
گردهمایی سالیانه برنامه ریزی بخش تحقیقات ژنتیك و بانك ژن گیاهی ملی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر:

گردهمایی سالیانه بخش تحقیقات ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و مراکز بصورت مجازی توسط بخش تحقیقات ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی ایران از تاریخ 15 اسفند ماه سال جاری به مدت دو روز کاری برگزار گردید.

 جناب آقای دکتر گودرز نجفیان ریاست محترم موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ضمن تقدیر از برپایی این گردهمایی و خوشآمدگویی به مسئولین ذیربط سازمانی و همکاران بخش های ستادی و مراکز تحقیقاتی در این گردهمایی، منابع ژنتیکی گیاهی را یکی از ارکان مهم در امنیت غذایی دانستند. ایشان با پراهمیت شمردن مسئله تغییر اقلیم، نقش حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی گیاهی را در مقابله با چالش های تنش های محیطی ضروری توصیف نمودند.

در ادامه آقای دکتر سرخی رئیس محترم بخش تحقیقات ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی ایران گزارش عملکرد فعالیت های پژوهشی و اجرایی سه سال اخیر 1398 تا 1400  بخش را بطور جامع و مبسوط در گردهمایی ارائه کردند. ایشان تعداد پروژه های  تحقیقاتی در دست اجرای بخش در سال 1401-1400 را 35 فقره (تعداد 4 پروژه در کلکسیون گندم، 4 پروژه در کلکسیون جو و سایر غلات، 5پروژه در کلکسیون حبوبات، 4 پروژه در کلکسیون علوفه، 3 پروژه در کلکسیون گیاهان روغنی و صنعتی، 7 پروژه در کلکسیون سبزی و صیفی،  8  پروژه در گیاهان دارویی و سایر گیاهان و 1 پروژه در کلکسیون درون شیشه‌ای) اعلام نمودند .

جناب آقای دکتر جعفری معاون محترم پژوهش و فناوری سازمان بر ساماندهی و استاندارد سازی فضا و ابنیه بانک ژن، ثبت اطلاعات و دسترسی به ذخایر، ایجاد کلکسیون پشتیبان و توسعه فن آوری های جدید برای حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی سخنان ارزشمندی را ارائه نمودند. و جناب آقای دکتر زند مشاور محترم وزیر و رئیس مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی ضمن پر اهمیت دانستن نقش تنوع گونه ای در بستر تنوع زیستی به چالش ها و راه کارهای بیشتر و تحقیقات برای حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی با تائید بر تبیین و تکمیل زنجیره ارزش، سخنرانی خود را ایراد نمودند. جناب آقای دکتر سلامی عضو هیات علمی محترم دانشگاه تهران بعنوان سخنران علمی مدعو، سخنرانی با عنوان رهیافت های فن آوری های نوین در حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی را به حاضرین در جلسه گردهمایی ارائه نمودند.  

در پنل های تخصصی مسئولین کلکسیون های محصولی بخش شامل (گندم، دانه های روغنی و صنعتی، سبزی و صیفی، گیاهان علوفه ایی، حبوبات، جو و سایر غلات، گیاهان دارویی و گیاهان کم بهره برداری شده) و مسئولین واحد تنش های زیستی و کلکسیون رویشی و دورن شیشه ایی گزارشات کاملی از فعالیت ها و برنامه های  آینده تحقیقات در حوزه کاری خود، حول محورهای کاری حاکمیتی و پژوهشی ارائه نمودند. همچنین در ادامه  دو سخنرانی عملی با موضوعات "دانش فنی و نقش آن در حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی"  و "رویکردها و برنامه های ی پیش اصلاحی در منابع ژنتیکی  گیاهی" ارائه شد.

 این گردهمایی دو روزه با مشارکت و حضور بیش از 50  شرکت کننده از نقاط مختلف بصورت کاملا وبیناری و با حضور کارشناسان و محققان موسسه برگزار شد.

در خاتمه پس از بحث و تبادل نظر بر  پیگیری موضوعات کاری مطرح شده در گردهمایی حول وظایف حاکمیتی و پژوهشی شامل (جمع آوری تکمیلی، شناسایی، احیاء و ارزیابی های عمومی و تخصصی،  فعالیت های پیش اصلاحی و  بهره برداری )، تقویت همکاری های پژوهشی بین بخشی ، شکل گیری کلکسیون های هسته، با لحاظ  کردن فعالیت های حاکمیتی  بانک ژن در ارتقا رتبه و مرتبه  اعضای هیات علمی بخش،  تقویت نیروی انسانی (هیات علمی  و  غیر هیات علمی ) در سطح ستاد و مراکز، تقویت زیرساخت های بانک ژن، توسعه سردخانه های جدید تمام اتوماتیک و مکانیزه و ایجاد نسخه امنیتی و پشتیبان در سطح موسسه و سازمان مورد تاکید قرار گرفت.

در جمع بندی و اختتامیه گردهمائی که توسط معاون محترم پژوهشی وفن آوری موسسه، جناب آقای دکتر اسماعیل زاده صورت گرفت، ایشان خاطر نشان کردند موسسه در تلاش است تا مسائل مهم و حاکمیتی بخش بانک ژن گیاهی ملی، با دریافت ردیف و بودجه اختصاصی برای ایجاد نسخه پشتیبان و رسیدگی به وضعیت ارتقاء علمی اعضای محترم هیات علمی با جدیت پی گیری و به سرانجام مناسب برساند. 

5.7.12.0
V5.7.12.0