دوشنبه, 26 ارديبهشت 1401
  • تعداد بازدید : 257
    /  4
بازدید قائم مقام محترم وزیر در قرارگاه امنیت غذایی و ریاست محترم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر یکی از سه موسسه مهم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی می باشد.

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر:

دکتر سید مجتبی خیام نکویی در بازدید روز بیست و یکم دی ماه یک هزار و چهارصد از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر به همراه سردار محسن کاظمینی قائم مقام محترم وزیر جهاد کشاورزی در قرارگاه امنیت غذایی اذعان داشت که این موسسه یکی از سه موسسه حساس و مهم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی می باشد، چرا که نقش آفرینی این موسسه در بحث امنیت غذایی کشور؛ نقش اول است.

ریاست محترم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به اهمیت ارتباط موسسات تحقیقاتی با بخش اجرا اشاره نمود و گفت: اگر این ارتباط مستدام باشد در مسیر کشاورزی شاهد انقلاب بهره وری خواهیم بود.

وی با اشاره به پتانسیل مناسب موجود در این موسسه، افق روشن تری را برای این مجموعه متصور شد که با بازنگری بر فعالیتهای این مجموعه این افق را دور از دسترس ندانست.

معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی در ادامه کمبود آب را یکی از ابر چالش ها در کشور و فعالیت های کشاورزی دانست که عدم تغییر نگرش تحقیقاتی متناسب با این چالش در موسسات، باعث حذف یافته های تحقیقاتی از بازار مصرف کشور خواهد شد و اقتصادی کردن تولید را تنها از مسیر بهره وری میسر دانست.

سردار کاظمینی قائم مقام محترم وزیر جهاد کشاورزی در امنیت غذایی در این بازدید به اهمیت نقش بذر و نهال در امنیت غذایی کشور اشاره نمود و گفت ماحصل فعالیت های این موسسه باعث بالا رفتن تراز تجاری کشور نیز خواهد شد.

دکتر گودرز نجفیان ضمن خیر مقدم به هیات بازدید کننده در ابتدای جلسه با ارائه گزارشی مقامات را از تاریخچه فعالیت موسسه، توفیقات حاصله از برآیند تحقیقات و فعالیت ها و نیز جهش دستاوردها از میانگین سالیانه پنج رقم و افزایش آن به پانزده رقم در هشت سال گذشته آگاه نمود و یکی از قابلیتهای مهم این دست آوردها را صرفه ی اقتصادی، افزایش بهره وری، ارتقای کیفیت محصول، تحمل به کم آبی و در نهایت کمک به افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی کشور عنوان کرد.

وی با اشاره به واگذاری امتیاز تولید بذر های مادری برخی ارقام به بخش خصوصی گفت: تلاشها و نتایج  قابل توجهی در روند تولید و اقتصادی کردن بذر و نهادینه سازی حق مالکیت معنوی و رویالتی بذر که موتور محرکه خصوصی سازی در بحث اصلاح نباتات به حساب می آید در کشور صورت پذیرفته است.

رئیس محترم موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ضمن اشاره به انجام پژوهش های کاربردی موسسه بر روی 35 محصول زراعی عمدتا اساسی در موضوع امنیت غذایی کشور، سهم ارقام معرفی شده موسسه از سبد بذری کشور را بسیار قابل توجه دانست.

 رئیس های شش بخش تحقیقاتی حاضر در جلسه با معرفی مختصر از فعالیت های بخش مربوطه به چالشهای موجود در حوزه تخصصی خود اشاره نمودند.

قائم مقام محترم وزیر جهاد کشاورزی سردار کاظمینی و معاون محترم وزیر در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی جناب آقای دکتر خیام نکویی با همراهی ریاست و معاونین محترم موسسه و برخی از رئیس های ادارات ستادی از بخش تحقیقات ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی ایران بازدید نمودند.

دکتر سرخی رئیس محترم بخش تحقیقات ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی ایران با معرفی مختصر از اهمیت وجود این بانک به عنوان مهمترین و منحصربه فردترین بانک ژن گیاهی در خاورمیانه و شمال آفریقا به کمبود های موجود برای حفظ این بانک برای حفظ تنوع زیستی ایران و جهان اشاره کرد و بازدید کنندگان را با این مهم آگاه نمود.

 در پایان این بازدید سردار محسن کاظمینی و جناب آقای دکتر سید مجتبی خیام نکویی با همراهی رئیس و معاونین محترم موسسه و مسئول محترم ادارات حقوقی و حراست از اراضی تحقیقاتی این موسسه بازدید نمودند.

5.7.12.0
V5.7.12.0