دوشنبه, 26 ارديبهشت 1401
  • تعداد بازدید : 271
    /  5
حضور نماینده محترم مردم كرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر:

رئیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در بازدید آقای دکتر علیرضا عباسی نماینده محترم مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس و نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از بانک ژن ملی گیاهی ایران در موسسه، ضمن خیر مقدم با ارائه معرفی کوتاهی از موسسه و تاریخچه فعالیت آن و بازگویی نقش ماحصل تحقیقات و پژوهش های پژوهشگران این موسسه در تامین امنیت غذایی مردم ایران، این موسسه را یکی از مهمترین موسسات پشتیبان برنامه های خوداتکایی وزارت جهاد کشاورزی دانست.

دکتر گودرز نجفیان به عنوان رئیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر که امانت دار این ثروت ملی است، خود و مجموعه ی حاکمیتی را موظف به حفظ و حراست از نعمتهای بی حد و حصر ذخایر ژنتیکی این مرز و بوم دانست و پیرو این وظیفه متقاضی وضع کردن و رعایت قوانین مربوط به صیانت از زیرساخت ها و عرصه های تولیدی و تحقیقاتی کشاورزی شد.

در ادامه دکتر بهزاد سرخی رئیس محترم بخش تحقیقات ژنتیک و بانک ملی ژنتیک گیاهی ایران با معرفی فعالیت های این بخش به نقش و تاثیر این مجموعه در تحقیقات و یافته های زراعی ایران و جهان  پرداخت و در بازدیدی، دکتر علیرضا عباسی را با قسمتها و فعالیتهای این بخش آشنا نمود.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تبریک هفته ی پژوهش و عرض تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه ضمن ابراز خرسندی از حضور خود در جمع پژوهشگران موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر گفت: نقطه اولیه پژوهش در کشاورزی در همین موسسه و بانک ژن گیاهی ایران می باشد، اهمیت دادن به این مجموعه وظیفه ی همه ی مسئولین است و اتفاقی که در کشور افتاده این است که اهمیت این ذخایر ژنتیکی به اندازه لازم و کافی به مسئولین ارائه نشده است. وی توجه بیش از پیش به این منابع و ذخایر و اطلاع رسانی ضریب نفوذ دستاوردهای این موسسه تحقیقاتی در اقتصاد کشاورزی و امینت غذایی ایران را لازم و ضروری دانست.

دکتر علیرضا عباسی نماینده محترم مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در ادامه از اراضی تحقیقاتی موسسه بازدید نمود و حفظ تمام و کمال کاربری این اراضی را در راستای حفظ امنیت غذایی و حفظ محیط زیست کلان شهر کرج لازم و ضرروی دانست.

 در این بازدید معاونین محترم موسسه، ضمن همراهی ایشان با توضیحاتی مختصر خواستار پیگیری اجرای تعهدات قانونی دستگاههای اجرایی استان البرز در قبال موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر شدند.

5.7.12.0
V5.7.12.0