دوشنبه, 26 ارديبهشت 1401
  • تعداد بازدید : 334
    /  3
حضور و ارائه سخنرانی رئیس محترم موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در نشست تخصصی مجازی نقش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی در تقویت پدافند غیرعامل در حوزه كشاورزی

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر:

این نشست در روز یکشنبه نهم آبانماه سال جاری در سالن جلسات سازمان تحقیقات و درگاه الکترونیکی بصورت وبیناری با حضور معاونت محترم وزیر و رئیس محترم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، معاونین محترم سازمان و روسای برخی از موسسات تحقیقاتی برگزار شد.

در این نشست رئیس محترم موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در ارتباط با نقش موسسه تحقیقات اصلاح بذر در تقویت جایگاه پدافند غیرعامل گزارش مبسوطی ارائه نمودند.

دکتر گودرز نجفیان ضمن اشاره به تهدید های طبیعی که جهان را دربرگرفته گفت: میزان تولید سالیانه محصولات کشاورزی برای تامین غذای انسان ها دچار کاهش شده که وظیفه محققین و فعالان عرصه کشاورزی را برای جبران این خسران، سنگین تر می نماید.

وی اهمیت صیانت از دستاورد های تحقیقاتی را یک امر اجتناب ناپذیر در بحث پدافندی عنوان نمود و نیاز کشورها به همدیگر برای تامین غذای کافی و دیگر کالاها، متاثر از ارتباطات و تجارت بین المللی، داشتن تعاملات اقتصادی و سیاسی دانست و شاه کلید افزایش کمیت و کیفیت تولید غذا در داخل و اجتناب از هرگونه تهدید ناشی از خلل در این ارکان؛ افزایش  ضریب خود اتکایی است و در حـــال حاضر تنها راه افزایش تولید غـذا بهره وری بیشتر و فشرده سازی نظام های تولید است.

ایشان در ادامه یکی از راه های موثر در افزایش تولید و بهره وری را تسخیر پتانسیل ژنتیکی عملکرد یا بهره وری واریته ای بذر و ارقام اصلاح شده دانست که موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در پنج بخش تحقیقاتی با 35 محصول زراعی تحت مسئولیت خود و با معرفی میانگین سالیانه 16 رقم جدید در انواع محصولات گام مهم و موثری در حفظ و تداوم امنیت غذایی کشور برمیدارد و با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم برکشور نیاز وارداتی بذر را به حداقل رسانیده است. وی ضمن اشاره به نقاط قوت توفیقات بخش های تحقیقاتی مختلف موسسه در حوزه های تحقیقات غلات، دانه های روغنی، ذرت و گیاهان علوفه ای و سبزی های زراعی و حبوبات آبی و نیز عرصه منابع ژنتیکی و ذخایر توارثی ضرورت توجه بیشتر به حفظ ذخایر ژنتیکی و بهره برداری از آنها و نیز تقویت زیر ساخت ها برای نیل به افزایش ضریب خود اتکایی در تامین امنیت غذایی کشور را مورد تاکید قرار دادند.

5.7.12.0
V5.7.12.0