دوشنبه, 26 مهر 1400
  • تعداد بازدید : 134
واگذاری امتیاز تولید بذر ارقام كلزا، سویا، گلرنگ،كنجد و آفتابگردان

موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر در نظر دارد نسبت به واگذاری امتیاز موقت/ دائم تولید بذر کلزا ارقام زرفام، ظفر، احمـدي، صفار، نیلوفر، آسا، روشنا، آرام، سویا ارقام کاسپین، کوثر، پارسا، گلرنگ ارقام گل مهر،گلدشت، پرنیان ، کنجد ارقام اولتان، هلیل، دشتستان، داراب1 ،شوین، سـردار و آفتابگردان ارقام فرخ، شـمس، گلسا و زرین را به شركتهاي واجد شرایط و دارای مجوز مرتبط اقدام نماید، لذا از کلیه شرکتهای حائز شرایط دعوت بعمل می آید درخواست كتبي خود را بانضمام فرم تكميل شده شركتهاي متقاضي فناوري و سایر مدارک مورد لزوم، حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/06/10 به آدرس كرج، بلوار شهيد فهميده، موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، کد پستی 33151-31359 ارسال و در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در اینخصوص با کارشناسان دفتر تجاری سازی به شماره 32702963 تماس حاصل فرمایند.

5.7.12.0
V5.7.12.0