شنبه, 9 مرداد 1400
  • تعداد بازدید : 170
    /  7
بازدید معاون محترم زراعت وزارت جهاد كشاورزی از مزارع تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر:

روز یکشنبه 23 خرداد ماه سال جاری جناب آقای دکتر وفا بخش معاون محترم زراعت وزارت جهاد کشاورزی و جناب آقای مهندس مهاجر مشاور محترم وزیر و مجری طرح دانه های روغنی به همراه جناب آقای مهندس سهرابی معاون محترم طرح گندم و جناب آقای مهندس اصغری مسئول محترم دفتر سبزی و صیفی معاونت زراعت از مزارع تحقیقاتی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر بازدید به عمل آوردند.

جناب آقای دکتر گودرز نجفیان با تشکر از حضور معاون محترم و هیئت همراه ایشان با ارائه آمار عملکرد موسسه، خبر از معرفی بیش از 100 رقم جدید از ارقام مختلف زراعی طی 7 سال گذشته داد.

رئیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر جهت بهبود کیفیت و افزایش تولید برای عدم وابستگی به واردات بذر پیشنهاداتی به معاون محترم وزیر ارائه نمودند که به موافقت و تایید ایشان رسید.

در ادامه رئیس محترم بخش تحقیقات غلات جناب آقای دکتر نجفی میرک و محققین بخش غلات با تشریح ارقام قدیم و توضیح بهنژادی آن ها و همچنین معرفی ارقام مختلف گندم و جو توضیحاتی را به معاون محترم وزیر ارائه نمودند. دکتر جواد وفا بخش با مشاهده پتانسیل خوب ارقام گندم و جو مزرعه تحقیقاتی، از محققین درخواست تسریع در امر معرفی این ارقام نمود.

دکتر وفا بخش با حضور در مزرعه تحقیقات سبزی های زراعی و حبوبات آبی از ارقام مختلف پیاز و گوجه فرنگی و بادمجان بازدید به عمل آوردند وی پس از استماع نظرات کارشناسان و محققین این بخش وعده ی همکاری و توجه بیشتر در بحث تکثیر و تجاری سازی این ارقام را به ایشان دادند.

جناب آقای دکتر علی ماهرخ رئیس محترم بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه ای با معرفی رقمی از گیاه یونجه به تبیین و تشریح اصلاحات صورت گرفته و تناسب این رقم برای شرایط خواب تابستانه اشاره نمود که مورد توجه جناب آقای دکتر وفا بخش معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی قرار گرفت و مقرر فرمودند روی روشهای مناسب آبیاری با هدف کاهش آب مصرفی پژوهش و توسعه انجام گیرد.

در ادامه مهندس مهاجر مشاور وزیرجهادکشاورزی و مجری طرح دانه های روغنی کشوربه همراه دکتر وفا بخش از مزرعه گلرنگ بخش تحقیقات دانه های روغنی بازدید به عمل آوردند .

معاون محترم بخش تحقیقات دانه های روغنی جناب آقای دکر غفاری به موضوعات تحقیقاتی این بخش بالاخص در خصوص گیاه گلرنگ اشاره نموده و توضیحاتی را بیان داشتند و سپس محقق بخش با تشریح تحقیقات ، از نتایج بدست آمده حاضرین را آگاه نمود .

این بازدید از ساعت 17 آغاز و تا ساعت 20 بطول انجامید.

5.7.12.0
V5.7.12.0