شنبه, 9 مرداد 1400
  • تعداد بازدید : 184
    /  6
دیدار جمعی از اساتید دانشگاه بیروت (كشور لبنان) از مزارع تحقیقاتی و واحدهای آزمایشگاهی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر كشور

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر:

   روزیکشنبه 23 خرداد ماه سال جاری با هماهنگی مرکز تحول و پیشرفت نهاد ریاست جمهوری و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی شش نفر از اساتید دانشگاه بیروت از مزارع تحقیقاتی و واحدهای آزمایشگاهی مربوط به بخش های غلات و دانه های روغنی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید توانمندی های موسسه در خصوص برنامه اصلاح غلات با تاکید بر اصلاح گندم و جو و تولید بذر آنها توسط ریاست محترم موسسه، آقای دکتر نجفیان و رییس و معاون بخش تحقیقات غلات و همچنین رییس محترم واحد پاتولوژی غلات در محل مزرعه غلات تشریح گردید. سپس در ادامه بازدیدی از مزرعه بخش تحقیقات دانه های روغنی با تاکید بر گلرنگ انجام گرفت که موضوعات مهم اصلاحی این گیاهان توسط معاون محترم بخش و کارشناس محترم گلرنگ تبیین گردید. بازدید با حضور در آزمایشگاه ملی روغن واقع در بخش تحقیقات دانه های روغنی و مشاهده تجهیزات دستگاهی و نحوه سرویس دهی این آزمایشگاه به اصلاح گران که توسط مسئول محترم آزمایشگاه تشریح گردید ادامه یافت.  بازدید از آزمایشگاه کیفیت نانوایی (شیمی غلات) و آشنا شدن با فرایند های تعیین کیفیت و نیز تجهیزات و ادوات دستگاهی این آزمایشگاه و آشنایی با نحوه تهیه نیم رخ کیفیت گندم کشور از دیگر موضوعات مورد بازدید بود. در آخر، توانمندی های موسسه در خصوص غربالگری بیماری های مهم گندم  با حضور در گلخانه های بخش تحقیقات غلات و توضیحات مسوول واحد پاتولوژی تبیین گردید. در ساعت 13، جلسه جمع بندی و پرسش و پاسخ و بیان  انتظارات دو طرف و نحوه همکاری های آتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 

5.7.12.0
V5.7.12.0