شنبه, 22 خرداد 1400
  • تعداد بازدید : 104
پیام تسلیت مدیریت و همكاران موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر به مناسبت درگذشت دانشمند فرهیخته زنده یاد دكتر بهزاد قره یاضی

5.7.12.0
V5.7.12.0