جمعه, 8 اسفند 1399
  • تعداد بازدید : 194
    /  3
برگزاری اولین جلسه همكاری مشترك فی مابین موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر با موسسه واویلوف روسیه -مركز همكاری ها و تحول ریاست جمهوریبه گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

با هماهنگی دفتر روابط علمی و همکاری های بین المللی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در خصوص برقراری ارتباطات خارجی و حسب هماهنگی های قبلی انجام شده در خصوص برگزاری جلسه بین موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و  موسسه تحقیقات واویلوف روسیه در خصوص همکاری ها در زمینه بانک ژن و ذخایر ژنتیکی، که با حمایت سازمان متبوع و از طریق کانال مرکز همکاری ها و تحول ریاست جمهوری پیگیری شد، روز دوشنبه 99/10/29 جلسه ای سه جانبه به صورت وبینار برگزار گردید.

این جلسه با حضور آقایان دکتر گودرز نجفیان، رییس محترم موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، دکتر سرخی، رییس محترم بانک ژن گیاهی ملی ایران، دکتر مسعود سلطانی نجف آبادی، مسوول محترم دفتر روابط علمی و همکاری های بین الملی موسسه، سرکار خانم مهندس ژاله ساعدی، کارشناس محترم  دفتر روابط علمی و همکاری های بین الملی موسسه، آقای دکتر سعیدی، از طرف مرکز همکاری ها و تحول ریاست جمهوری، و آقای دکتر زاوارزین، معاون پژوهشی موسسه واویلوف به زبان انگلیسی و در محیط SKYPE برگزار شد.

بعد از معرفی افراد حاضر در وبینار، از سوی آقای دکتر سعیدی اشاره ای به سابقه همکاری موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر با روسیه و به طور اخص بانک ژن واویلوف گردید. سپس آقای دکتر نجفیان نیز ضمن ابراز امیدواری برای برقراری همکاری های مشترک، آمادگی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر را برای بررسی موارد مورد علاقه دو طرف و تنظیم یک سند همکاری مشترک برای پیگیری اجرای مفاد آن را ضروری دانستند. سپس آقای دکتر زاوارزین به سابقه تشکیل و حوزه فعالیت بانک ژن واویلوف پرداختند.

از آنجا که از قبل رئوس موارد مورد علاقه بانک ژن گیاهی ملی ایران برای طرف روسی ارسال شده بود، موارد پیشنهادی مرور گردید.

آقای دکتر سرخی  به ضرورت تدوین MOU برای همکاری مشترک تاکید نمودند و اعلام کردند موضوع تبادل ژرم پلاسم در چارچوب تحقیقات ممکن می باشد. آقای دکتر زاوارزین نیز بر حرکت گام به گام بر اجرای موارد مورد توافق دو طرف تاکید نمودند و در خصوص تبادل ژرم پلاسم موضوع را به تصمیم گیری های داخلی خود منوط دانستند. آقای دکتر نجفیان سوال کردند که اگر الگوی همکاری با کشور های دیگر را دارند می تواند مورد استفاده قرار گیرد که  آقای دکتر زاوارزین گفتند که با چندین کشور از جمله تاجیکستان، امریکا و ژاپن پروژه مشترک دارند.

در خاتمه  ضمن مثبت ارزیابی کردن این جلسه به عنوان جلسه اول و شروع مذاکرات، مقرر شد که طرف روسی بر روی موارد پیشنهادی موسسه نظرات خود را اعلام نمایند و موسسه نیز در چند مورد اولویت دار، به طور دقیق و پروژه محور مواردی را برای جلسه بعدی و تنظیم برنامه کاری مشترک آماده نمایند.


 

5.7.12.0
V5.7.12.0