جمعه, 8 اسفند 1399
  • تعداد بازدید : 211
    /  4
برگزاری كارگاه آموزشی آشنایی با حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیك گیاهی در بخش تحقیقات ژنتیك و بانك ژن گیاهی ملی ایران
دوره آموزشی ملی با عنوان آشنایی با حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی گیاهی از روز یکشنبه مورخ 99/10/13 لغایت یکشنبه مورخ 99/10/21 بصورت وب کنفرانس برگزار گردید. این دوره با هدف آشنایی محققان و کارشناسان حوزه ذخایر ژنتیکی با آخرین معاهده ها و قوانین بین اللملی در حوزه تنوع زیستی و ذخائر ژنتیکی، ماموریت های کاری بخش تحقیقات ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی ایران در حوزه های حاکمیتی و پژوهشی (شناسایی، جمع آوری، حفاظت و بهره برداری از ذخایر ژنتیکی گیاهی) توسط متخصصان بانک ژن گیاهی ملی ایران و اساتید مدعو آقایان دکتر زند مشاور محترم وزیر و مرجع ملی تنوع زیستی، دکتر جعفر آقایی رئیس محترم منابع ژنتیکی کشور، دکتر صوفی زاده، رئیس محترم بخش بین الملل کنوانسیون تنوع زیستی و دکتر ثاقب طالبی عضو محترم هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع و نقطه تماس ملی منابع گیاهی جنگلی و مرتعی تدریس گردید.
در شروع دوره جناب آقای دکتر گودرز نجفیان رئیس محترم موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ضمن ابراز حمایت از برگزاری دوره، از سخنرانان تشکر نمود و به ابراز تمایل بیشتر کشورهای مختلف برای دسترسی به ذخایر ژنتیکی گیاهی و نیز اهمیت نگهداری و بهره برداری مناسب از این ذخایر کشور اشاره کرد. در بخشی از سخنان، وی بیان داشت با وجود پتانسیل قابل توجه در ذخایر توارثی و ژنتیکی بومی کشور برای بهره برداری هرچه بهتر از ژرم پلاسمهای مختلف گیاهی تلاش های بیشتری لازم است و این حوزه از فعالیت های بخش کشاورزی نیازمند عنایت ویژه مدیران تصمیم ساز و حمایت مالی دولت می باشد. دکتر نجفیان به ظرفیت های موجود برای ارتباط با بانکهای ژن گیاهی مطرح در سطح بین المللی جهت برطرف شدن نقاط ضعف احتمالی و غنی سازی ذخایر ژنتیکی محصولات مختلف اشاره فرمودند.
این دوره آموزشی طبق جدول زمان بندی پیوست با موضوعات فنی و تخصصی حاصل آخرین دستاوردهای جهانی حفاظت و بهره برداری از ذخایر ژنتیکی گیاهی با حضور گرم و فعال همکاران مدعو محقق، کارشناسان بخش اجرا و ترویج مراکز استان ها و شهرستان های مختلف کشور به مدت شش روز کاری با ارایه مطالب مرتبط به مبانی حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی گیاهی و تکمیل سر فصل های استاندارد و فنی مرتبط با مدیریت منابع در بانک های ژن به کار خود ادامه داد و در تاریخ 99/10/21 با رهنمودهایی از جانب معاون محترم پژوهشی موسسه جناب آقای دکتر اسماعیل زاده، جمعی از فرهیختگان دانشگاهی، سازمان های مردم نهاد و جمع بندی مطالب ارایه شده توسط آقای دکتر سرخی رئیس محترم بخش تحقیقات ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی ایران خاتمه یافت.
جدول زمان بندی کارگاه آموزشی

 

5.7.12.0
V5.7.12.0