جمعه, 8 اسفند 1399
  • تعداد بازدید : 248
    /  3
جلسه بررسی صلاحیت شركتهای متقاضی واگذاری امتیاز بذر

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر:

روز چهارشنبه مورخه سوم دی ماه سال جاری بر اساس فرآیند واگذاری امتیاز تکثیر و فروش بذر ارقام اصلاح شده و فراخوان شماره 44 مورخه 99/04/14 جلسه ای برای بررسی صلاحیت شرکتهای متقاضی واگذاری امتیاز بذرهای ذرت و سورگوم با شرکا اعضای کارگروه بررسی صلاحیت شرکت ها در محل سالن جلسات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر با دعوت و هماهنگی دفتر مطالعات اقتصادی موسسه برگزار شد. معاون محترم پژوهشی، فناوری و انتقال یافته ها، جناب آقای دکتر اسماعیل زاده با معرفی چهار شرکت به اعضای محترم کارگروه بصورت وبینار این جلسه را ادامه دادند.

در این جلسه شرکتهای توسعه کشت ذرت، کشت و صنعت درستکار مغان، گلچین مغان و رحیم دیدار بصورت غیر حضوری (وبینار) توانمندی ها و پتانسیل های خود برای جذب امتیاز چند رقم از ارقام مختلف ذرت و سورگوم، با ارائه توضیحاتی به سوالات اعضای محترم کارگروه پاسخ دادند. در این جلسه کارشناسان خبره ی موسسه: معاونت محترم برنامه ریزی و پشتیبانی، رئیس محترم بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه ای به همراه معاون محترمشان، مسئول محترم اداره حراست، مسئول محترم اداره حقوقی و نیز نمایندگان محترم موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، نماینده معاونت محترم زراعت، نماینده محترم دفتر فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی حضور داشتند.


5.7.12.0
V5.7.12.0