پنج‌شنبه, 13 آذر 1399
  • تعداد بازدید : 243
    /  6
برگزاری روز مزرعه نمایشی مقایسه ارقام ذرت در گروه های مختلف رسیدگی

 به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر:

در روز دوشنبه مورخه 24 شهریور ماه سال جاری ارقام مختلف ذرت در گروه های مختلف رسیدگی در مزرعه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر واقع در کرج با حضور نمایندگان شرکتهای مختلف فعال در این عرصه و نمایندگانی از معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، سازمان های جهاد کشاورزی استان های البرز، تهران و قزوین برگزار شد

در ابتدا جناب آقای دکتر امینی رییس بخش خدمات فنی موسسه ضمن خوشآمدگویی از برگزاری چنین مراسمی در مزرعه 400 هکتاری موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر استقبال نموده و خواستار تعامل بیشتر بین بخش خصوصی و موسسه شد.

رییس محترم بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه ای موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر با اشاره ای به سابقه کشت ارقام ذرت، با تاکید بر ویژگی های اقلیمی کشور، توسعه و تنوع ارقام با گروه های رسیدگی مختلف را خواسته مهم موسسه و وزارت جهاد کشاورزی دانست.

جناب آقای دکتر علی ماهرخ در ادامه اشاره کردند که تولید ارقام مناسب برای هر منطقه در گروه‌های رسیدگی مناسب آن منطقه در الگوی کشت ذرت (کشت اول و دوم) از اهداف اصلی موسسه می‌باشد.

جناب آقای دکتر طاهری طریق مسئول واحد ذرت وزارت جهاد کشاورزی خواستار همکاری بیشتر بخش خصوصی در زمینه تامین و تنوع بخشی ارقام بذر ذرت در گروه های رسیدگی مختلف برای کاهش وابستگی به واردات ذرت دانه‌ای شد

در ادامه نمایندگان شرکت های مختلف تامین کننده بذور کشت شده در مزرعه نمایشی با حضور در خطوط کشت ارقام ذرت منتسب به خود، در مورد هر یک برای سایر حضار توضیحات لازم را ارائه نمودند.

5.7.12.0
V5.7.12.0