شنبه, 5 مهر 1399
  • تعداد بازدید : 147
    /  3
بررسی صلاحیت شركتهای متقاضی گندم دروم ارقام هانا و آران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر:

جلسه ای در روز چهارشنبه پنجم شهریور ماه سال جاری با حضور شرکتهای متقاضی و اعضای محترم کمیته بررسی صلاحیت در سالن جلسات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر برگزار گردید. و صلاحیت شرکتهای متقاضی تولید بذر گندم دروم ارقام هانا و آران بررسی شد.

این جلسه با حضور جناب آقای مهندس سهرابی معاون محترم دفتر مجری طرح گندم از وزارت جهاد کشاورزی، جناب آقای دکتر واحدی نماینده محترم دفتر امور فناوری سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، جناب آقای مهندس اَسروش نماینده محترم موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال، جناب آقای مهندس اردلان دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان بذر و معاونین محترم موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و سایر اعضای محترم کمیته برگزار گردید.

پس از اینکه توضیحاتی در خصوص بذر و نحوه ی واگذاری ارقام توسط آقای دکتر اسماعیل زاده معاون محترم پژوهش، فناوری و انتقال یافته های موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ارائه گردید به ترتیب بصورت وب کنفرانس و حضوری نمایندگان پنج شرکت متقاضی، با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی، توانمندی ها و قابلیت های فنی و لجستیکی خود را ارائه دادند و توسط اعضای کارگروه به بررسی صلاحیت آنها پرداخته شد.

جناب آقای دکتر اسدی رئیس دفتر پژوهش های اقتصادی و اجتماعی و تجاری سازی به عنوان دبیر و هماهنگ کننده ی برگزاری این کمیته برای بهبود و آمادگی شرکتهای متقاضی از اعضای محترم کمیته درخواست برگزاری جلسات توجیهی عضو و غیر عضو انجمن صنفی تولید کنندگان بذر را برای عرضه بهتر یافته ها در سطح ملی داشتند.

5.7.9.0
V5.7.9.0