شنبه, 5 مهر 1399
  • تعداد بازدید : 150
    /  4
معاون خبری صدا وسیمای مركز البرز از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر بازدید كرد
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در روز چهار شنبه 29 مرداد ماه سال جاری معاونتهای محترم خبری و علمی پژوهشی صدا وسیمای مرکز البرز از مزارع و بخشهای تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر بازدید به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر:

در روز چهار شنبه 29 مرداد ماه سال جاری معاونتهای محترم خبری و علمی پژوهشی صدا و سیمای مرکز البرز از مزارع و بخشهای تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر بازدید به عمل آوردند.

رئیس محترم موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر جناب آقای دکتر گودرز نجفیان که در این بازدید ایشان را همراهی می کردند با معرفی فعالیتها، به نقش آفرینی ارقام معرفی شده توسط این موسسه در سفره های مردم پرداختند.

جناب آقای نعمت الله احمدی معاون محترم خبری صدا و سیمای مرکز البرز با قابل توجه دانستن فعالیتهای تحقیقاتی این موسسه ملی اذعان داشت که ناآگاهی مردم و مسئولین در عدم اطلاع رسانی و ارتباط موثر بخش رسانه با این گونه موسسات و فعالیت های آنها می باشد.

وی با ابراز امیدواری که بتوانند با تهیه گزارشات مستمر و پخش اخبار فعالیتهای تحقیقاتی این موسسه در رسانه ی ملی اطمینان خاطری از توانمندی های داخلی برای امنیت غذایی کشور برای عموم مردم و مسئولین ایجاد نمایند.

 در این بازدید جناب آقای دکتر باقری معاون محترم بخش سبزی های زراعی و حبوبات آبی و جناب آقای دکتر سرخی لله لو رئیس محترم بخش تحقیقات ژنتیک و بانک ژن گیاهی توضیحاتی مختصر از اهم فعالیتهای بخش های مربوطه دادند.

5.7.9.0
V5.7.9.0