جمعه, 24 مرداد 1399
  • تعداد بازدید : 152
    /  5
بازدید سربازرس تیم دیوان محاسبات
رئیس محترم موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر: در دوسال اخیر 35 واریته جدید در حوزه محصولات زراعی آبی به جامعه کشاورزان کشور معرفی شده است.
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر:

در تاریخ 28 تیرماه 1399 سربازرس تیم دیوان محاسبات مستقر در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی جناب آقای دکتر مطهر و معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جناب آقای دکتر محمودی از بخش تحقیقات ژنتیک و ذخایر توارثی و بانک ژن ملی گیاهی ایران و نیز مزارع تحقیقاتی بخش های تحقیقاتی سبزی های زراعی و حبوبات آبی و دانه های روغنی موسسه بازدید نمودند. در این بازدید که با حضور ریاست، معاونین و روسای برخی بخش های تحقیقاتی موسسه انجام شد، رئیس محترم موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر طی توضیحاتی بیان داشتند: در دوسال اخیر 35 واریته جدید در حوزه محصولات زراعی آبی به جامعه کشاورزان کشور معرفی شده است.

دکتر سید باقر محمودی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی فعالیت و حفظ ثمره های تحقیقاتی این موسسه را مهم برشمرد و به این نکته اشاره کرد که هرنتیجه ای از فعالیت محققین این موسسه عقبه ای چندین ساله دارد و برای بی نیازی از واردات این یک سرمایه گذاری ملی محسوب میشود.

جناب  آقای دکتر گودرز نجفیان رئیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در ابتدای این بازدید با حضور در بخش تحقیقاتی ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی ایران به اهمیت فعالیت این بخش و تاثیر گذاری ذخایر ژنتیکی در حفظ و بقای کشاورزی جهان و ایران اشاره نمود. جناب آقای دکتر سرخی توضیحاتی در خصوص اهمیت ذخایر ژنتیکی بانک ژن ارائه نمودند و زوایایی از فعالیت های بانک ژن را تشریح نمودند.

دکتر مطهری سربازرس محترم دیوان محاسبات با بیان سوالاتی برای رفع ابهامات عنوان داشت: برای اطلاع و آگاهی از فعالیتهای ارزشمند این موسسه باید بیش از یک روز در جمع محققین این مجموعه حضور داشت.

معاونین محترم موسسه، روسا، معاونین و محققین  محترم  بخش های تحقیقاتی ضمن همراهی بازدید کنندگان به توضیحاتی مختصر از اهم فعالیتهای جاری موسسه و بخش مربوطه در مزارع تحقیقاتی پرداختند و در خصوص مسائل مرتبط با بذر بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

V5.4.0.0