جمعه, 24 مرداد 1399
  • تعداد بازدید : 194
    /  4
بازدید جناب آقای دكتر صدری نسب رئیس مركز مطالعات و همكاری های علمی بین المللی وزارت علوم از بخش تحقیقات ژنتیك و ذخائر توارثی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
بیش از 95 واریته اصلاح شده در عرض 6سال اخیر توسط موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر به جامعه كشاورزی معرفی شده است.
 
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر:
 
جناب آقای دکتر صدری نسب رئیس مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم به همراه جناب آقای دکتر ولی نسب مدیرکل محترم دفتر ارتباطات علمی وهمکاری های بین المللی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در روز سه شنبه دهم تیرماه سال جاری از بخش تحقیقات ژنتیک و ذخائر توارثی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر بازدید بعمل آوردند.
 
در این بازدید ریاست محترم موسسه، رئیس محترم بخش تحقیقات ژنتیک و ذخائر توارثی و مسئولین و محققین بخش ایشان را همراهی نمودند.
 
رئیس محترم موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ضمن خیرمقدم با بیان مقدمه و تاریخچه ای مختصر از فعالیت ها و اهداف موسسه و بخش تحقیقات ژنتیک و ذخائر توارثی بیان نمود بروندادهای این موسسه پشتیبان اصلی برنامه های خود اتکایی وزارت جهاد کشاورزی بوده و به این نکته اشاره کرد که  بیش از 95 واریته اصلاح شده در عرض 6سال اخیر توسط این موسسه  به جامعه کشاورزی معرفی شده است. ایشان اعلام داشت بیشتر ذخایر بومی بذر کشور از سال 1360 تا امروز در این بخش نگهداری می شود. وی ماحصل فعالیت این بخش یعنی منابع ژنتیکی جمع آوری شده و تحت نگهداری را یکی از مهمترین ذخائر ژنتیکی دنیا و بی مانند در خاورمیانه دانست.
 
جناب آقای دکتر سرخی رئیس محترم بخش ضمن تشکر از حضور و خیرمقدم با معرفی قسمتهای مختلف و فعالیت آنها اهمیت حفظ و نگهداری از بذر هارا تشریح نمود. وی با بیان این مطلب که درصد قابل توجهی از بذر گندم مورد استفاده در جهان منشاء ایرانی دارند، به این نکته اشاره کرد که: نتایج مطلوب در بخش های مختلف تحقیقاتی نمی تواند در برنامه های کوتاه مدت و ضرب العجل جایی داشته باشد و موضوع مدیریت ذخایر ژنتیکی نیازمند نگاه بلند مدت می باشد .
 
جناب آقای دکتر صدری نسب با ابراز خوشحالی و افتخار به وجود این ذخایر و فعالیت های شایانی که در این موسسه برای حفظ ثروتهای توارثی و تحقیقاتی بذر کشور میشود، مرکز مطالعات و همکاری های بین المللی وزارت علوم را آماده همکاری و دعوت از محققین مطرح جهان جهت تبادل دانش دانست و گفت: با توجه به پتانسیل موجود در این موسسه آینده ای امن را برای غذا و فعالیت های کشاورزی کشور پیش بینی می کند.
 
در این بازدید کارشناسان و محققین، بازدید کنندگان را در جریان فعالیتهای تحقیقاتی خود قرار دادند.