شنبه, 5 مهر 1399
  • تعداد بازدید : 300
    /  5
واگذاری امتیاز دو رقم از بذر های دانه های روغنی
ارتقاء کیفیت بذر کشور، ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در اصلاح نباتات و کاهش تصدی گری دولت از مهمترین اهداف واگذاری امتیاز تولید، تکثیر و فروش بذر ارقام معرفی شده به بخش خصوصی می باشد

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر:

جناب آقای دکتر نجفیان رئیس محترم موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در مراسم امضای قرارداد واگذاری امتیاز تولید، تکثیر و فروش بذر دو واریته از ارقام دانه های روغنی ( ارقام کلزای اوکاپی و RGS003) به بخش غیر دولتی و شرکتهای دانش بنیان؛ مهمترین اهداف این واگذاری ها را ارتقاء کیفیت بذر کشور، ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در فرآیند اصلاح نبات و کاهش تصدی گری دولت عنوان نمودند. ایشان ضمن اعلام معرفی 18 رقم و بذر جدید در سال 1398 در حوزه محصولات زراعی توسط موسسه و ورود آنها به سبد تنوع ارقام زراعی کشور، افق روشنی را برای روند رو به رشد و تجاری سازی ارقام اصلاح شده پیش بینی نمودند. ایشان ابراز امیدواری نمودند تا با تلاش بخش خصوصی و تعامل بخش دولتی تا حد ممکن بذور مورد نیاز کشور در داخل تولید گردد و موجبات اشتغال بیشتر و ممانعت از خروج ارز بیش از پیش فراهم گردد.
این مراسم در روز یک شنبه یکم تیرماه سال جاری با حضور معاون محترم پژوهش، فناوری و انتقال یافته ها، جناب آقای دکتر اسماعیل زاده مقدم و معاون محترم برنامه ریزی و پشتیبانی جناب آقای دکتر احمدوند و مسئولین دفتر مطالعات اقتصادی و تجاری سازی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در اتاق جلسات موسسه، با رعایت موازین بهداشتی برگزار شد. در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر اسماعیل زاده مقدمه ای در خصوص قراردادهای تنظیم شده ایراد نمودند.

جناب آقای دکتر صالحی سرپرست دفتر امور فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در این مراسم ضمن تبریک برای به ثمر نشستن تحقیقات محقیقن موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و تلاش برای دوری از مقاله محوری و دریافت خروجی های مطلوب از عملیاتی شدن تحقیقات جهت حل مشکلات در زمینه اصلاح و تهیه بذر کشور ابراز خرسندی نمودند.

جناب آقای دکتر علیزاده رئیس محترم بخش دانه های روغنی موسسه با معرفی مختصر از مشخصات خاص دو واریته از دانه های روغنی واگذار شده، بخش خصوصی را به رعایت و ارتقاء مسائل تجاری (نگهداری، بسته بندی و تبلیغاتی) برای توفیق در رقابتهای تجاری با نمونه های خارجی  توصیه نمودند.

جناب آقای دکتر موسوی به عنوان مدیرعامل شرکت جهادسبز و جناب آقای دکتر گوهری به عنوان مدیرعامل شرکت دانش بنیان پیشگامان توسعه گیاهان زراعی به عنوان طرفین این واگذاری ها خود را امانت دار  این ارقام دانسته و درخواست نمودند برای فعالیت بخش خصوصی در تولید و تکثیر بذر کشور، دولت این بستر مناسب را حفظ و گسترش دهد. در ادامه مراسم، قراردادهای تنظیم شده به امضای طرفین رسید. شایان ذکر است که با امضای این دو فقره قرارداد تعداد قراردادهای واگذاری موسسه به 48 فقره بالغ گردید.

5.7.9.0
V5.7.9.0