شنبه, 21 تير 1399
  • تعداد بازدید : 121
تسلیت به مناسبت در گذشت همكار گرامی شادروان مهندس غلامرضا عبادوز
پیام تسلیت مدیریت و همکاران موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در خصوص درگذشت همکار محترم شادروان مهندس غلامرضا عبادوز

V5.4.0.0