شنبه, 21 تير 1399
  • تعداد بازدید : 189
    /  7
بازدید معاون محترم وزیر جهاد كشاورزی در امور زراعت و همراهان از مزارع موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر كرج
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر:

جناب آقای دکتر وفابخش معاون محترم وزیر در امور زراعت به اتفاق جناب آقای مهندس مهاجر مشاور محترم وزیر و مسئول طرح توسعه دانه های روغنی و جناب آقای مهندس کریمی مسئول محترم دفتر غلات و محصولات اساسی معاونت زراعت از مزارع موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در روز سیزدهم خرداد ماه سال جاری بازدید بعمل آوردند. در این بازدید ریاست محترم موسسه، معاونین محترم پژوهشی و برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی و روسا و معاونین محترم بخش های تحقیقاتی غلات و دانه های روغنی و نیز تعدادی از محققین این بخش ها توضیحات لازم را به هیئت بازدید کننده ارائه نمودند.
رییس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ضمن خیرمقدم به جناب آقای دکتر وفابخش و همراهان، با معرفی همکاران و محققین خلاصه ای از برنامه ها و چالشهای موجود موسسه را به ایشان ارائه نمودند. ایشان در این گزارش اعلام نمودند که از سال 92 تا امروز موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر بطور متوسط پانزده واریته در سال معرفی نموده که نسبت به سالهای قبل افزایش سه برابری را نشان می دهد. در خصوص ضریب نفوذ ارقام موسسه در ساختار بذر مصرفی کشور ایشان بیان نمودند نود و هفت درصد بذر رسمی گندم و جو، صددرصد از بذر رسمی حبوبات مصرفی، 75 درصد بذر ذرت هیبرید و 40 تا 60 درصد بذر دانه های روغنی در کشور از بذور معرفی شده و انبوه سازی شده موسسه می باشد. جناب آقای دکتر نجفیان نداشتن سازمان بذر را یکی از بزرگترین مشکلات عرضه و توزیع بذر برخی محصولات مانند محصولات علوفه ای را به عنوان یک چالش بیان نمودند. در این بازدید جناب آقای دکتر توحید نجفی میرک و جناب آقای دکتر قزوینی رییس و معاون محترم بخش و همچنین محققین بخش تحقیقات غلات مشروحی از فعالیت های در دست انجام و ارقام امید بخش جو و گندم و ارقام قابل ارائه به کشاورزان را با توجه به آخرین شرایط اقلیمی حاکم در کشور ارائه و معرفی نمودند.

جناب آقای دکتر وفابخش با ابراز خرسندی از روند تحقیقات غلات و وجود کلکسیون ارقام موجود در این مزرعه تحقیقاتی محققین را به تسریع توسعه این ارقام در عرصه ترغیب نمودند.
در ادامه این بازدید از مزرعه تحقیقاتی و تولید بذر کلزا و گلرنگ بخش تحقیقات دانه های روغنی بازدید بعمل آمد. در این بخش نیز جناب آقای دکتر علیزاده و جناب آقای دکتر غفاری رییس و معاون محترم بخش تحقیقات دانه های روغنی و نیز تعدادی از محققین این بخش گروه بازدید کننده را در جریان آخرین یافته های خود در این زمینه قرار دادند و به بیان چالش های خود در این حوزه پرداختند.

V5.4.0.0